Zjevení 13:12

Zjevení 13:12 CSP

Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena.
CSP: Český studijní překlad
Share