Žalmy 89:35

Žalmy 89:35 CSP

Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů.
CSP: Český studijní překlad
Share