Žalmy 58:3

Žalmy 58:3 CSP

Kdepak! Jednáte v zemi podle svého zvráceného srdce; činíte cestu násilí svých rukou.
CSP: Český studijní překlad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Žalmy 58:3