Žalmy 50:3-4

Žalmy 50:3-4 CSP

Náš Bůh přichází a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní. Povolává nebesa shůry, povolává i zemi, aby soudil svůj lid.
CSP: Český studijní překlad
Share