Žalmy 49:16-20

Žalmy 49:16-20 CSP

Bůh jistě vykoupí mou duši z moci podsvětí -- vždyť mě přijme! Sela. Neboj se, když někdo bohatne, když rozmnožuje slávu svého domu -- vždyť při své smrti si nevezme nic, jeho sláva za ním nesestoupí. Ačkoliv za svého života své duši dobrořečil -- a když se ti daří dobře, tak tě chválí -- přijde k pokolení svých otců, kteří již nikdy neuvidí světlo.
CSP: Český studijní překlad
Share