Žalmy 115:17

Žalmy 115:17 CSP

Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo sestupují do říše ticha.
CSP: Český studijní překlad
Share