Přísloví 11:28

Přísloví 11:28 CSP

Ten, kdo doufá ve své bohatství, padne, ale spravedliví se budou zelenat jako listí.
CSP: Český studijní překlad
Share