Marek 15:33-37

Marek 15:33-37 CSP

A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny. O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” což v překladu znamená: "Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?" A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: “Hle, volá Eliáše.” Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: “Nechte ho, ať uvidíme, přijdeli Eliáš, aby ho sundal.” Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled.
CSP: Český studijní překlad
Share