YouVersion Logo
Search Icon

Marek 15:30-37

Marek 15:30-37 CSP

Sestup s kříže a zachraň se!” Podobně se i velekněží a učitelé Zákona mezi sebou posmívali a říkali: “Jiné zachránil, sebe zachránit nemůže. Ať nyní Kristus, král Izraele, sestoupí s kříže, abychom uviděli a uvěřili.” Také ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním, ho haněli. A když nastala šestá hodina, padla tma na celou zemi až do deváté hodiny. O deváté hodině Ježíš zvolal silným hlasem: “Eloi, Eloi, lema sabachthani?” což v překladu znamená: "Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?" A když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli poblíž, říkali: “Hle, volá Eliáše.” Kdosi pak vyběhl, naplnil houbu octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít se slovy: “Nechte ho, ať uvidíme, přijdeli Eliáš, aby ho sundal.” Ježíš vydal mocný hlas a vydechl naposled.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;