Matouš 9:22,28-29

Matouš 9:22 CSP

Ježíš se otočil, a když ji spatřil, řekl: “Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.” A od té hodiny byla ta žena zachráněna.
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 9:28-29 CSP

A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: “Věříte, že to mohu učinit?” Řekli mu: “Ano, Pane.” Nato se dotkl jejich očí a řekl: “Staň se vám podle vaší víry!”
CSP: Český studijní překlad
Share