Matouš 7:21-23

Matouš 7:21-23 CSP

“Ne každý, kdo mi říká: "Pane, Pane", vejde do království Nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: "Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů?" A tehdy jim vyznám: "Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti."”
CSP: Český studijní překlad
Share