Matouš 4:4-10

Matouš 4:4-10 CSP

On však na to řekl: “Je napsáno: "Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."” Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu a řekl mu: “Jsili Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: "Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen."” Ježíš mu řekl: “Je také napsáno: "Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha."” Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: “Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.” Tu mu Ježíš řekl: “Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat."”
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 4:4-10

Share