YouVersion Logo
Search Icon

Matouš 3:1-6

Matouš 3:1-6 CSP

V těch dnech přichází Jan Křtitel hlásající v judské pustině: “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.” To je ten, o němž bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: "Hlas volajícího v pustině: Připravte Pánovu cestu, vyrovnávejte jeho stezky!" Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém a celé Judsko i celé okolí Jordánu a dávali se od něho pokřtít v [řece] Jordánu, vyznávajíce své hříchy.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;