Matouš 28:19-20

Matouš 28:19-20 CSP

Jděte [tedy] a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. [Amen.]”
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 28:19-20

Share