Matouš 24:4-5,11,24-27

Matouš 24:4-5 CSP

Ježíš jim odpověděl: “Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: "Já jsem Kristus"a svedou mnohé.
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 24:11 CSP

Také povstanou mnozí lživí proroci a mnohé svedou.
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 24:24-27 CSP

Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou ukazovat veliká znamení a divy, že by, kdyby to bylo možné, svedli i vyvolené. Hle, všechno jsem vám řekl předem. Řeknouli vám tedy: "Hle, je v pustině", nevycházejte; "hle, v úkrytech", nevěřte! Neboť jako když blesk vychází od východu a je vidět až na západ, tak bude [i] příchod Syna člověka.
CSP: Český studijní překlad
Share