Matouš 23:1-3

Matouš 23:1-3 CSP

Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: “Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečiňte; neboť mluví, ale nečiní.
CSP: Český studijní překlad
Share