Matouš 22:36-40

Matouš 22:36-40 CSP

“Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?” On mu řekl: “"Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí." To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: "Miluj svého bližního jako sebe samého." Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.”
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 22:36-40

Share