Matouš 18:15-17

Matouš 18:15-17 CSP

“Jestliže tvůj bratr [proti tobě] zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Poslechneli tě, získal jsi svého bratra. Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby "ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok". Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění, a jestliže by neposlechl ani shromáždění, ať je ti jako pohan a celník.”
CSP: Český studijní překlad
Share