Matouš 16:6

Matouš 16:6 CSP

Ježíš jim pověděl: “Dávejte si pozor a varujte se kvasu farizeů a saduceů!”
CSP: Český studijní překlad
Share