Matouš 16:24-26

Matouš 16:24-26 CSP

Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: “Chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Neboť kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí ji; kdo by však svou duši zahubil kvůli mně, nalezne ji. Vždyť co člověku prospěje, získáli celý svět, ale uškodí své duši? Anebo co dá člověk výměnou za svou duši?
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 16:24-26

Share