YouVersion Logo
Search Icon

Matouš 15:21-28

Matouš 15:21-28 CSP

Ježíš odtamtud vyšel a odebral se do končin Týru a Sidónu. A hle, z těch končin vyšla nějaká kananejská žena a křičela: “Smiluj se nade mnou, Pane, Synu Davidův! Mou dceru zle trápí démon.” Ale on jí neodpověděl ani slovo. I přistoupili k němu jeho učedníci a prosili ho: “Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí!” On řekl: “Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z domu Izraele.” Ona však přišla, klaněla se mu a říkala: “Pane, pomoz mi!” On odpověděl: “Není správné vzít chléb dětem a hodit jej psům.” Ona řekla: “Ano, Pane, ale vždyť i psi jedí z drobtů, které padají se stolu jejich pánů.” Tehdy jí Ježíš odpověděl: “Ó ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš.” A od té hodiny byla její dcera uzdravena.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;