Matouš 11:28-30

Matouš 11:28-30 CSP

Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.”
CSP: Český studijní překlad
Share

Matouš 11:28-30

Share