YouVersion Logo
Search Icon

Malachiáš 3:19

Malachiáš 3:19 CSP

Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev.

Free Reading Plans and Devotionals related to Malachiáš 3:19

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;