Lukáš 6:34-35

Lukáš 6:34-35 CSP

A půjčíteli těm, od kterých máte naději dostat to zpět, jakou máte zásluhu? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali nazpátek. Ale milujte své nepřátele a čiňte dobře, půjčujte a neočekávejte něco na oplátku. A vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, protože on je dobrotivý k nevděčným i zlým.
CSP: Český studijní překlad
Share

Lukáš 6:34-35

Share