Lukáš 17:5-6

Lukáš 17:5-6 CSP

Apoštolové řekli Pánu: “Přidej nám víry!” Pán řekl: “Kdybyste měli víru jako zrno hořčice, řekli byste této moruši: "Vykořeň se a přesaď se do moře", a poslechla by vás.”
CSP: Český studijní překlad
Share