YouVersion Logo
Search Icon

Lukáš 12:15-21

Lukáš 12:15-21 CSP

Řekl jim: “Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.” Řekl jim podobenství: “Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: "Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil." Pak řekl: "Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se." Bůh mu však řekl: "Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?" Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;