Juda 1:9

Juda 1:9 CSP

Vždyť ani archanděl Michael, když se s Ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, si nedovolil vynést potupný soud, nýbrž řekl: "Kéž tě napomene Pán."
CSP: Český studijní překlad
Share