Jan 2:13-16

Jan 2:13-16 CSP

Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. I udělal z provazů bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal, mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl: “Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!”
CSP: Český studijní překlad
Share