Jan 19:5-7

Jan 19:5-7 CSP

Ježíš vyšel ven, měl na sobě trnový věnec a purpurový plášť. Pilát jim řekl: “Hle, člověk!” Když ho velekněží a strážci uviděli, zvolali: “Ukřižuj! Ukřižuj!” Pilát jim řekl: “Vezměte ho vy a ukřižujte, neboť já na něm vinu nenalézám.” Židé mu odpověděli: “My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího.”
CSP: Český studijní překlad
Share