Jan 16:2-4

Jan 16:2-4 CSP

Budou vás vylučovat ze synagogy; ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám [to] řekl.” “Tyto věci jsem vám na počátku neřekl, protože jsem byl s vámi.
CSP: Český studijní překlad
Share