YouVersion Logo
Search Icon

Jeremiáš 49:16-18

Jeremiáš 49:16-18 CSP

Hrůza, kterou jsi budil, tě podvedla, i domýšlivost tvého srdce, tebe, který bydlíš ve skalních rozsedlinách, tebe, jenž jsi obsadil vrchol kopce. Ačkoliv stavíš své hnízdo vysoko jako orel, svrhnu tě odtamtud, je Hospodinův výrok. Edóm se stane děsivou krajinou; každý, kdo jím bude procházet, se zhrozí a podiví se všem jeho ranám. Jako po vyvrácení Sodomy, Gomory a jejich sousedních měst, praví Hospodin, nikdo se tam neusadí, syn člověka v něm nebude pobývat.

Free Reading Plans and Devotionals related to Jeremiáš 49:16-18

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy