YouVersion Logo
Search Icon

Jakub 5:1-5

Jakub 5:1-5 CSP

Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth. Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;