Izaiáš 64:6

Izaiáš 64:6 CSP

Není, kdo by vzýval tvé jméno, kdo by se vyburcoval, aby se držel tebe; neboť jsi před námi skryl svou tvář a vydal jsi nás do moci naší zvrácenosti.
CSP: Český studijní překlad
Share