Izaiáš 54:5-6

Izaiáš 54:5-6 CSP

Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je Svatý Izraele -- nazývá se Bohem vší země. Neboť Hospodin tě povolal jako ženu propuštěnou a ztrápenou, ženu mládí, když byla zavržena, praví tvůj Bůh.
CSP: Český studijní překlad
Share