Genesis 48:16

Genesis 48:16 CSP

anděl, který mě ochraňoval ode všeho zlého, ať požehná tyto chlapce, ať je v nich jmenováno jméno mé a jméno mých otců Abrahama a Izáka. Ať se velice rozmnoží v zemi.
CSP: Český studijní překlad
Share