Genesis 1:5,8,13,19,23,31

Genesis 1:5 CSP

Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
CSP: Český studijní překlad
Share

Genesis 1:8 CSP

Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.
CSP: Český studijní překlad
Share

Genesis 1:13 CSP

A byl večer a bylo ráno, den třetí.
CSP: Český studijní překlad
Share

Genesis 1:19 CSP

A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
CSP: Český studijní překlad
Share

Genesis 1:23 CSP

A byl večer a bylo ráno, den pátý.
CSP: Český studijní překlad
Share

Genesis 1:31 CSP

Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.
CSP: Český studijní překlad
Share