Ezechiel 20:11-12,19-20

Ezechiel 20:11-12 CSP

Dal jsem jim svá ustanovení a oznámil jsem jim svá nařízení, v nichž bude mít člověk život, když je bude plnit. Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji.
CSP: Český studijní překlad
Share

Ezechiel 20:19-20 CSP

Já jsem Hospodin, váš Bůh. Podle mých ustanovení choďte, má nařízení zachovávejte a plňte je. Svěťte mé soboty a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste poznali, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
CSP: Český studijní překlad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ezechiel 20:11-12,19-20