Kazatel 9:5-6,10

Kazatel 9:5-6 CSP

Neboť živí vědí, že zemřou; mrtví, ti však nevědí nic, ani už nemají odměnu, protože jejich památka byla zapomenuta. Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.
CSP: Český studijní překlad
Share

Kazatel 9:10 CSP

Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.
CSP: Český studijní překlad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Kazatel 9:5-6,10