Kazatel 7:20

Kazatel 7:20 CSP

Vždyť na zemi není spravedlivý člověk, který by konal dobro a nehřešil.
CSP: Český studijní překlad
Share