Deuteronomium 21:22-23

Deuteronomium 21:22-23 CSP

Jestliže někdo spáchá hřích, za který je hoden rozsudku smrti, ať je usmrcen; pověs ho na strom. Nenech jeho mrtvolu na stromě přes noc, ale jistě ho pohřbi v ten den, neboť na pověšeném je Boží kletba. Neznečisti svou zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví.
CSP: Český studijní překlad
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Deuteronomium 21:22-23