Deuteronomium 14:22-23

Deuteronomium 14:22-23 CSP

Jistě dávej desátek ze vší úrody svého semena, to, co přináší pole, rok co rok. Na místě, které on vyvolí, aby tam přebývalo jeho jméno, jez před Hospodinem, svým Bohem, desátek ze svého obilí, z nového vína a oleje a z prvorozených svého skotu a bravu, aby ses naučil bát Hospodina, svého Boha, po všechny dny.
CSP: Český studijní překlad
Share