Daniel 7:2-3

Daniel 7:2-3 CSP

Daniel promluvil: Ve vidění jsem během noci přihlížel tomu, jak hle, čtyři nebeské větry vzdouvají Veliké moře a z moře vystupují čtyři veliké šelmy, každá jiná.
CSP: Český studijní překlad
Share