Daniel 12:2

Daniel 12:2 CSP

Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.
CSP: Český studijní překlad
Share