Skutky 13:42-44

Skutky 13:42-44 CSP

Když vycházeli [ze synagogy], prosili je, aby jim o tom pověděli i příští sobotu. Když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí z Židů a zbožných proselytů se vydali za Pavlem a Barnabášem, kteří s nimi mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti. Příští sobotu se shromáždilo téměř celé město, aby vyslechlo Pánovo slovo.
CSP: Český studijní překlad
Share