Genesis 7
CSP

Genesis 7

7
Potopa
1Pak Hospodin řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. 2Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi#h.: sedm sedm párech, vždy samce a jeho samici,#dle var.; TM: muže a jeho ženu a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici.#dle var.; TM: muže a jeho ženu 3Také z nebeského ptactva po sedmi#h.: sedm sedm párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. 4Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil. 5A Noe udělal všechno, jak mu Hospodin přikázal.
6Noemu bylo šest set let, když nastala potopa, vody na zemi. 7I vešel Noe a jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů s ním před#n.: kvůli … vodami potopy do archy. 8Z čistých zvířat i ze zvířat, která nejsou čistá, z ptactva i ze všeho, co se hýbe na zemi, 9vždy po párech#h.: dva dva vešli k Noemu do archy, samec a samice tak, jak Bůh přikázal Noemu. 10I stalo se za sedm dnů, že vody potopy přišly na zemi.
11V šestistém roce života#h.: V roce šesti set let života; [tzn. v roce, v němž Noe dosáhl šesti set let života] Noeho, ve druhém měsíci v sedmnáctém dni měsíce -- v tom dni se rozevřely všechny prameny veliké hlubiny a uvolnily se nebeské průduchy. 12A na zemi nastal déšť trvající čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. 13Právě toho dne vešli Noe i Šém, Chám a Jefet, synové Noeho, žena Noeho a tři ženy jeho synů s nimi do archy, 14oni i všechna zvěř podle svých druhů, všechen dobytek podle svých druhů, všichni plazi pohybující se na zemi, podle svých druhů, všichni létavci podle svých druhů, každý pták, každý okřídlenec. 15Vešli k Noemu do archy po párech ze všeho tvorstva, v němž byl duch života. 16Přicházeli vždy samec a samice z veškerého tvorstva; vešli tak, jak mu Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel.
17Potopa na zemi trvala čtyřicet dnů, voda přibývala, zvedla archu a ta stoupala od země. 18Vody se na zemi rozmáhaly a velmi přibývaly a archa plula po povrchu vod. 19Vody se na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. 20Vody se rozmohly na patnáct loket#[cca 7m] výše, když byly přikryty hory. 21A zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi -- ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť hemžící se na zemi i všichni lidé. 22Všechno, co mělo ve svém chřípí dech#LXX, Vul; TM: + ducha života, všechno,#h.: ze všeho co bylo na souši, zemřelo. 23Tak Bůh vyhladil vše živé z#h.: co bylo na povrchu země od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše. 24A vody se nad zemí rozmáhaly sto padesát dnů.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Learn More About Český studijní překlad