YouVersion Logo
Search Icon

2 Samuel 23:9-10

2 Samuel 23:9-10 CSP

Po něm byl Eleazar, syn Dóda, syna Achóchiova. Byl mezi třemi hrdiny, jež byli s Davidem, když hanobili Pelištejce, kteří se tam shromáždili k boji. Když Izraelci ustupovali, on vstal a pobíjel Pelištejce, až se jeho ruka unavila a přilnula k meči. Hospodin způsobil v onen den velkou záchranu. Lid se pak za ním vrátil, jen aby raboval.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy