2 Korintským 12:9-10

2 Korintským 12:9-10 CSP

ale on mi řekl: "Stačí ti má milost, neboť [má] moc se dokonává ve slabosti." Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný.
CSP: Český studijní překlad
Share

2 Korintským 12:9-10

Share