1 Jan 2:3-6

1 Jan 2:3-6 CSP

A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: "Znám ho," a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není. Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít [tak], jak žil on.
CSP: Český studijní překlad
Share

1 Jan 2:3-6

Share