1 Jan 2:1-2

1 Jan 2:1-2 CSP

Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.
CSP: Český studijní překlad
Share

1 Jan 2:1-2

Share