1 Korintským 9:13-14

1 Korintským 9:13-14 CSP

Nevíte, že ti, kdo konají chrámovou službu, jedí z pokrmů chrámu, a ti, kdo slouží při oltáři, mají s oltářem podíl na obětech? Tak i Pán nařídil, aby ti, kteří evangelium zvěstují, z evangelia žili.
CSP: Český studijní překlad
Share